Bugun...

T.C. KADİRLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜT.C.

          KADİRLİ

           İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

              2017/ 1909 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye ili, Kadirli İlçe, 573 Parsel, CIĞCIK Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmazın üzerinde borçlunun  hissesi 143/280 olup, hissesine düşen yüzölçümü miktarı 32.481,43 m2 dir. Taşınmaz üzerinde iki katlı 1 adet kargir ev, 1 adet ahır ve 1 adet ahır temeli olduğu, üzerinde ekili tarım emvali olmadığı, dikili tarım emvali olarak, muhtelif tür yaş ve sayıda ağaçlar olduğu tesbit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde 1-2 yaşlı 30 adet ceviz, 11-15 yaşlı 6 adet  ceviz, 21-25 yaşlı 3 adet ceviz, 3-4 yaşlı 1 adet narenciye, 21-25 yaşlı 4 adet narenciye, 11-15 yaşlı 2 adet asma, 7-8 yaşlı 1527 adet zeytin, 11-15 yaşlı 463 adet nar bulunmaktadır. Parsel içerisinde zemin ve 1 normal kattan oluşan betonarme bir yapı bulunmaktadır.  Her iki katıda konut olarak kullanılmaktadır. Iç ve dış cephe duvarları sıvalı ve boyalıdır. Zemin katın kapı ve pencereleri ahşaptır. 1. Normal katın ise kapıları ahşap, pencereleri PVC dir. Toplam 80m2 alana sahiptir. 3. Sınıf A grubu inşaatlar niteliğindedir. Parsel içerisinde çelik konstrüksiyon ile yapılmış, çinko çatı kaplamalı, etrafı kısmen açık mevcutta depo olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. 504 m2 alana sahiptır.

Adresi                                                  : Cığcık Köyü Kadirli/OSMANİYE

Yüzölçümü                                        : 32.481,43 m2

Kıymeti                                                : 628.300,95 TL.

KDV Oranı                                         : %18

Kaydındaki Şerhler                          : Tapu kaydında mevcuttur

1.Satış Günü                                      : 20/03/2018 günü 14.00 -14.10 arası

2.Satış Günü                                    : 25/04/2018 günü 14.00 -14.10 arası

Satış YERİ                                         : Kamil Kara Bulvarı üzeri Kadirli Belediyesi Yeni Hizmet Binası

                                                                 Mezat Salonu - KADİRLİ/OSMANİYE

Satış Şartları :

                1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve Rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda  birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerinin  %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerinin %20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye, resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanacağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul  etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1909 Esas sayılı dosaya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur 05/02/2018                                                                                                          ERKAN YÜREK

                                                                                                                  İCRA MÜDÜR YARDIMCISI                                                                                                                                                            174873YUKARI