ANIZ YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ