Hükümet konağı bahçesinde Roma dönemine ait kalıntılar ve iskelet bulundu