KADİRLİ ADLİYESİNE 8 ZABIT KATİBİ 8’DE MÜBAŞİR ALINACAK